Menu
Verzending
Home / Verzending
 

Verzending

Klik hier om de informatie over verzendingen te bekijken in pdf-formaat.

 

Aflevering en levertijd

Producten worden altijd zo spoedig mogelijk naar het door u opgegeven afleveradres verzonden, onder voorbehoud van de dan aanwezige voorraad.
Na ontvangst van Uw betaling is het ons streven de producten binnen 5 werkdagen aan te leveren.
BikerStuff geeft U bericht, wanneer er verzonden gaat worden.
Bent U niet aanwezig op het tijdstip van aflevering, dan zullen de goederen de volgende dag nogmaals worden aangeboden. Treft de medewerker van TNT post U wederom niet aan, dan kunt U de goederen op een aangegeven postkantoor afhalen.
Mocht de voorraad onverhoopt niet toereikend zijn, dan zullen wij contact met u opnemen en u een verwachte levertijd doorgeven. Wanneer u zich niet kunt vinden in deze leveringstermijn, kunt u zonder opgave van redenen en kosteloos de bestelling annuleren. Dit dient wel schriftelijk (e-mail) te gebeuren door u.
De door BikerStuff opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als fatale levertijd, tenzij anders overeengekomen.

Afkoelingsperiode

Nadat u het door u bestelde product hebt mogen ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met BikerStuff te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.
Uitzondering hierop: Aanbiedingsartikelen en speciaal voor U bestelde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.
Artikelen voorzien van kleurcode zijn altijd special order; deze kunnen niet worden geretourneerd of geruild.
Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan BikerStuff te melden.
U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar BikerStuff. U kunt het product alleen retourneren indien het product nog in originele staat is en in een niet beschadigde verpakking verzegeld is.
U draagt zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden. Niet gefrankeerde zendingen worden geweigerd.
De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met BikerStuff aanging, zullen wij binnen 5 dagen, nadat BikerStuff het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u crediteren (verzendkosten worden niet vergoed en 10% administratiekosten worden in mindering gebracht).
BikerStuff behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van BikerStuff of de leverancier) is beschadigd.
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van BikerStuff schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal BikerStuff u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. BikerStuff heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

Contact Informatie

 
Adres

De Hout 26,
1607 HC, Hem
Noord-Holland


Email

info@bikerstuff.nl


Telefoonnummer

+31228526279